Home Колекции За нас Ревю Магазини Контакти
BG Eng

За да удовлетвори високите изисквания на своите партньори, „Арайс“ продължава да се развива творчески и технологично, предлагайки адекватен отговор на динамичната и променяща се среда. Дневният капацитет на фабриката е 200 - 250 чифта. С помощта на дизайнери от Италия, екип от професионалисти разработва колекции с подчертан и уникален стил, като ежегодно създава от 80 до 100 нови модела, разделени на сезони есен/зима и пролет/лято.

Фирма „АРАЙС“ ООД започна изпълнението на проект по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Номер на договора за безвъзмездна помощ: BG16RFOP002-2.089-4090-C01/29.10.2021

Наименование на договора за безвъзмездна помощ:

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 по процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Срок на изпълнение: 3 месеца от датата на подписване на договора – 29.10.2021-29.01.2022

Място на изпълнение: гр. Пловдив, ул. Нестор Абаджиев“  N: 57

Общ размер на допустимите разходи: 50 000,00 лева

Размер на безвъзмездната помощ: 50 000,00 лева, от които 42 500 лв. европейско и 7 500 лв. национално съфинансиране

Цел на проекта: Осигуряване на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.